Hà Nội - Trọng: 0966709119

Đà Nẵng - Vỹ: 0931790135

Sài Gòn : 0934154357

:

Sài Gòn: 0909528125

:

Cờ lê hơi - Tay vặn ốc khí nén - Súng bắn ốc đầu ngang