location

Hà Nội - Tư Vấn: 0981198178

Sài Gòn - Hotline 1: 0938422135

Hà Nội - Đặt Hàng: 0966709119

Sài Gòn - Hotline 2: 0934154357

Đà Nẵng: 0931790135

:

Thiết bị kiểm tra khí xả

Giới thiệu

Thiết bị kiểm tra khí xả ô tô

Thiết bị kiểm tra khí xả là thiết bị chuyên kiểm tra khí thái có đạt tiêu chuẩn hay không. Nó thường có trong các trung tâm kiểm định, gara chuyên nghiệp cần có thiết bị này

×
Chọn khu vực mua hàng

Hãy chọn tỉnh thành của bạn, bạn có thể thay đổi lại ở đầu trang