Hà Nội - Trọng: 0966709119

Đà Nẵng - Tấn: 0931790135

Sài Gòn : 0909528125

Đà Nẵng - Đại: 0942831348

Sài Gòn: 0934154357

:

Thiết bị kiểm tra khí xả

Giới thiệu

Thiết bị kiểm tra khí xả ô tô

Thiết bị kiểm tra khí xả là thiết bị chuyên kiểm tra khí thái có đạt tiêu chuẩn hay không. Nó thường có trong các trung tâm kiểm định, gara chuyên nghiệp cần có thiết bị này