Hà Nội - Trọng: 0966709119

Đà Nẵng - Tấn: 0931790135

Sài Gòn : 0909528125

Đà Nẵng - Đại: 0942831348

Sài Gòn: 0934154357

:

Giới thiệu

Thành lập từ năm 2002, trải qua hơn 15 năm hoạt động. Có trụ sở chính tại Hà Nội & T.P Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng & Chi Nhánh Quảng Trị cùng với trên 100 nhân viên, Công ty TNHH Trường Sa đã cung cấp hàng vạn sản sẩm tới hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc.