Hà Nội - Trọng: 0966709119

Đà Nẵng - Đại: 0942831348

Sài Gòn - Sương: 0909528125

:

Đà Nẵng - Tấn: 0931790135

Miếng vá lốp bố thẳng (Radial)

Giới thiệu

Miếng vá lốp bố thẳng (Radial), Tech CT chuyên dùng cho vá các loại lốp bố thẳng, đặc biệt là vết thủng ở phần má lốp. Ngoài ra, cùng với Tech CT (và MP) được khuyên dùng với thân nấm hoặc sợi vá dùi để khắc phục các vết thủng phức tạp trên lưng và má lốp.