Hà Nội - Trọng: 0966709119

Đà Nẵng - Đại: 0942831348

Sài Gòn - Sương: 0909528125

:

Đà Nẵng - Tấn: 0931790135

Thiết bị kiểm tra đèn pha

Giới thiệu

Thiết bị kiểm tra đèn pha xe ô tô

Thiết bị kiểm tra đèn pha là thiết bị chuyên kiểm tra về vị trí sọi sáng và cường độ sáng từ đèn pha ô tô, thiết  bị này quan trọng với cả các gara, xưởng sửa chữa ô tô trong việc phát hiện sai số của đèn pha ô tô để tìm ra cách khắc phục nhanh và hiệu quả nhất.

Mời quý xem thông số chi tiết trong từng sản phầm