Hà Nội - Trọng: 0966709119

Đà Nẵng - Vỹ: 0931790135

Sài Gòn : 0934154357

:

Sài Gòn: 0909528125

:

Máy bơm khí nitơ

Giới thiệu

Máy bơm khí nitơ

Thiết bị tạo khí Ni-tơ tinh khiết dùng cho lốp xe con, xe tải, v.v... bằng phương pháp tách lọc khí Ni-tơ từ nguồn khí nén (máy nén khí).