Hà Nội - Trọng: 0966709119

Đà Nẵng - Đại: 0942831348

Sài Gòn - Sương: 0909528125

:

Đà Nẵng - Tấn: 0931790135

Máy bơm khí nitơ

Giới thiệu

Máy bơm khí nitơ

Thiết bị tạo khí Ni-tơ tinh khiết dùng cho lốp xe con, xe tải, v.v... bằng phương pháp tách lọc khí Ni-tơ từ nguồn khí nén (máy nén khí).