location

Hà Nội - Tư Vấn: 0981198178

Sài Gòn - Hotline 1: 0934154357

Hà Nội - Đặt Hàng: 0966709119

Sài Gòn - Hotline 2: 0938422135

Đà Nẵng: 0931790135

:

Máy cân chỉnh thước lái, cân chỉnh độ chụm

Giới thiệu

Máy cân chỉnh thước lái xe ô tô

Sản phẩm máy cân chỉnh đặt bánh xe phục vụ các gara sửa chữa bảo dưỡng xe tự động đo kiểm và hiệu chỉnh các góc đặt bánh xe một cách chính xác và thuận tiện ngay cả các góc ẩn và góc trừu tượng.

×
Chọn khu vực mua hàng

Hãy chọn tỉnh thành của bạn, bạn có thể thay đổi lại ở đầu trang