location

Sài Gòn - Kiệt: 0938422135

Hà Nội - Trọng: 0966709119

Sài Gòn - Tiễn: 0934154357

Đà Nẵng - Vỹ: 0931790135

Sài Gòn - Sương: 0909528125

:

Thước panme đo ngoài

Giới thiệu

Thước panme đo ngoài

Thiết bị G20 cung cấp các loại thước panme đo ngoài.