Hà Nội - Trọng: 0966709119

Đà Nẵng - Đại: 0942831348

Sài Gòn - Sương: 0909528125

:

Đà Nẵng - Tấn: 0931790135

Cờ lê mỏ lết

Giới thiệu

CỜ LÊ MỎ LẾT CHÍNH HÃNG CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

CỜ LÊ MỎ LẾT là những dụng cụ rất nhỏ nhưng nó hết sức quan trọng và cần thiết trong gara sửa chữa bảo dưỡng. Một gara sửa chữa có thể thiếu hoặc không trang bị một vài loại máy nhưng không thể không có cờ lê mỏ lết được